PERUSOPETUS 1/ESKARIRYHMÄ

Kuvataidekoulu tekee yhteistyötä Forssan kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Eskariryhmä on siitä hyvä esimerkki. Se on yksi koulumme perusopetuksen ryhmistä. Siinä opettaja noutaa oppilaat suoraan Axelin Eskarista ja vanhemmat noutavat tunnin päätteeksi lapset kuvataidekoulusta.

Toki muutkin kuin Axelin Eskarilaiset ovat tervetulleita ryhmään, mutta silloin noutopalvelua ei  kuvataidekoulun puolesta ole. Esikouluikäsille on tarjolla myös iltaryhmä. 

Taiteen perusopintojen alkutaipaleella luodaan pohja myöhemmille opinnoille. Opetuksen lähtökohtana on lapsen luontainen leikki, uteliaisuus ja into ottaa selvää ympäristöstään. Opetuksessa luodaan tilanteita, joissa lapsi voi tehdä aistejaan käyttäen havaintoja.  Alusta alkaen on myös tärkeää oivaltaa, ettei ole olemassa vain yhtä ja oikeaa tapaa tehdä kuvaa.

Katso ryhmien ajankohdat lukujärjestyksestä.