Perusopetus 7-13 -vuotiaat

7-9 -vuotiaat 2 h/vko, 68 h/vuosi
10-13 -vuotiaat 3h/vko, 102 h/vuosi  

Kesto 2 – 6 vuotta aloitusiästä riippuen.  

Perusopintojen vaiheessa kuvallista kieltä harjoitellaan kaikilla perustekniikoilla: piirtämällä, maalaamalla, muovailemalla, rakentamalla ja jollakin graafisella menetelmällä sekä kuvataiteen ja kokonaisilmaisun keinoilla.

Tässä opintojen vaiheessa erilaisten materiaalien ilmaisullisiin mahdollisuuksiin kiinnitetään tietoisesti huomiota.

Tekninen harjoittelu on tarpeellista, jotta voi paremmin ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan.